Prof. Dr. Feyza Doyran

Akademisyen

Prof. Dr. Feyza Doyran, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra University of Aston, Birmingham’da ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programlarını ve Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesini tamamlamıştır. ODTÜ’de önce Temel İngilizce bölümünde sonrasında Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünde çalışmıştır. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Misafir öğretim üyesi olarak gittiği University of Texas, Austin’de Eğitim Psikolojisi alanında akademik çalışmalar yapmıştır. Londra ve Orlando’da Nöro Linguistik Programlama’nın yaratıcısı Richard Bandler’dan eğitimler alarak NLP, İkna Mühendisliği ve İnsan Tasarımı Mühendisliği eğitimcisi olmuştur. Bu konularda ders, seminerler ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, İngilizce öğrenme ve öğretme yöntemleri, eğitimde program geliştirme, motivasyon, mesleki etik, insan ilişkileri ve etkili iletişim gibi alanlarda akademik çalışmaları, makale ve kitapları bulunmaktadır.

Social Share