İzelman Anaokulları SDG Korosu

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için erken çocukluk dönemi Dünya’da en fazla önem verilen konulardan birisidir. Tüm Dünya liderleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SDG) erken çocukluk döneminde öğretilmesi gerektiğini savunmaktadır fakat bu alanda münferit bir iki küçük çalışma dışında bir çalışma bulunmamaktadır. SDG’lerin erken çocukluk döneminde öğretilmesi, çocuklarda gelecek kaygısı yaratması açısından riskli bir alandır. Bu alanda, Dünya gündeminde örnek olabilecek bir çalışma İzelman tarafından yürütülmüştür. Ön test ve son test uygulamaları ile etkinliği kanıtlanan, anaokulunda SDG öğretimi pilot uygulaması yapılmıştır. Sürdürülebilirlik korosu, bu projenin çıktısıdır ve organizasyonda söylenenecek Sürdürülebilirlik Şarkısı İzelman Anaokulları öğrencileri için hazırlanmıştır.

İzelman Anaokulları, Sürdürülebilirlik Korosu herkesi sürdürülebilir bir dünya için herkesi harekete geçmeye davet ediyor.

Social Share