Hilal Ateş Öztan

Öğrenme Ekosistemi ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Eğitimci, Akademik Koordinatör, Yazar

Atölye: Öğrenme Ekosistemi ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Süre: 90 Dakika

Kontenjan: 60 Kişi

Atölye İçeriği: Okul öğrenme ekosistemi, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer paydaşların bir araya gelerek eğitim sürecini şekillendirdikleri bir yapıdır. Okulların dinamikleri, öğrencilerin çeşitliliği, öğretim metotları, okul kültürü ve disiplini, aile ve toplumla etkileşim gibi unsurları içerir. Bu dinamikler, okulun öğrenme ortamını ve öğrenci başarısını doğrudan etkiler. Okul Ekosisteminin her bileşeni aynı okul kültürüne sahip mi? Eğitim anlayışımız ile okul kültürümüzün yansımaları uyumlu mu? Öğrenme topluluğumuz için bir öğrenme ekosistemi mevcut mu?

Yenilikçi Yaklaşımlar ile Ders Tasarımlarımız bağlantılı mı? Bu soruları hem birlikte düşünecek hem de eğitim anlayışlarımızın yansımalarını nasıl görünür hale getireceğimizi birlikte düşüneceğiz. Etkileşimli, uygulamalı bir atölye olacak.

Hedef Kitle: Anaokul – İlkokul – Ortaokul öğretmenleri

Özgeçmiş

2006 yılında başlayan meslek hayatı, İstanbul’da uluslararası ve PYP okullarında öğretmenlik hayatı ile devam etti. Bu süreçte mesleki becerilerini güçlendirici profesyonel eğitimler aldı.

 • Yaratıcı Drama Liderliği (Tez çalışması: Çocuklarda İletişim Becerisi) ,
 • Pass Prep Bilişsel Müdahale Programı Profesyonel Lisanslı Uygulayıcılığı ,
 • IB /PYP Öğretmenlik/Koordinatörlük eğitimleri,
 • Eğitimde Sistem Düşüncesi Uygulayıcılığı,
 • Farklılaştırılmış Öğrenme Çalıştayı,
 • Yaratıcı Yazma Uzmanlığı, gibi öğretmenliği güçlendirici eğitimlerin yanı sıra hem öğrencilerle çalışmada etkin bir yöntem olarak , hem de meslektaşları ile çalışmalarında kılavuzluk edecek koçluk becerileri üzerine ulusal ve uluslararası eğitimler aldı. Riccon Academy – Training Coach Certificate (86 saat) ve Maya Coaching – ICF Onaylı Koçluk Sertifikası 5 modüllük program
 • 2016 yılı itibariyle okullarda yöneticilik, bölüm başkanlığı ve İlkokullar koordinatörlüğü, PYP koordinatörlüğü  görevlerinde yer aldı. Bu süreçte sahanın da ihtiyaçları ayrıca ülkenin de bir gerçeği olarak sıkça karşılaşılan okuma anlama ve düşünme becerisi üzerine yaptığı çalışmalar sonucu  2019 yılında başlayan “Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Kitapları Aracılığı ile Sorgulama Kavramsal Düşünme” araştırma çalışmaları alanında makaleler yazdı, sorgulama odaklı geliştirdiği çalışmalarda çocuk kitapları adımı olarak 5 basamaktan oluşmuş kitap işleme sistematiği geliştirdi.Merak Uyandırma ile başlayan okuma öncesi çalışmaları, okuma sonrası yansıtıcı değerlendirmeyle devam eden bir işleyiş biçimi sunarak, kitap okuma alışkanlığını edindirme, güdümlü okuma çalışmalarında öğretmenlere bir bakış açısı kazandırma hedeflenmiştir.
  Bu doğrultuda “Neden Olmasın Ki?” isimli kendi kitabını 2020 yılında çıkardı ve 5 adımı kitabının içinde olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanında  10 tane farklı kitaba da bu beş basamakta aktivite kitapları yazdı. Bu felsefe ile yaptığı çalışmalarını eğitim kongreleri ve sempozyumlarında bildiri ve atölyeler şeklinde sundu. 5 aşamalı işleyişin ve “Kitaplarla Sorgulama Kavramsal Anlayış Geliştirme” alanının öğretmen atölyeleri devam etmektedir.
  2022 yılında Conley Üniversitesi’nde” Management and Organization “alanında master programını tamamlamıştır. Halen devam eden bütünleşik  doktora programını “Yenilikçi öğrenme tekniklerinin, çocuklarda düşünme gelişimine etkisi ” konulu tezi ile tamamlayacaktır.  Bu süreçte sorgulama temelli yaklaşımı ve öğrencilerin düşünmelerini geliştiren, ortaya çıkaran yöntem ve teknikleri ders kitaplarına entegre etmekle ilgili akademik içerik çalışmaları devam etmektedir. Süreçte devam eden bu bakış açılarını destekleyen bir çok öğretmen eğitimi başlığını da Türkiye geneli bir çok okulda  sürdürmektedir. 

Social Share