Erşan Altürk

Kodlama Oyunları Programlama ve Robotik Üzerine Bir Uygulama Örneği

Atölye: Kodlama Oyunları Programlama ve Robotik Üzerine Bir Uygulama Örneği

Süre: 90 Dakika

Kontenjan: 20 Kişi

Hedef Kitle: Öğretmenler, eğitmenler ve konuya ilgi duyan herkes

Özgeçmiş

İşletme Bölümü mezunu olmama rağmen iş hayatımda bilgisayar sektöründe deneyim kazandım. Bu deneyimimi akademik anlamda da destekleyebilmek için, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölüm hocaları tarafından yürütülen ve bölümün temel 8 dersini kapsayan, Bilgi Teknolojileri Sertifika Programını (BTSP) tamamladım. Eğitim konusuna duyduğum özel ilgi nedeniyle, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Ardından İKÇÜ-SEM tarafından düzenlenen Robotik Kodlama ve Maker Eğitmen Eğitimi sertifika programını tamamladım. Başta İZEK olmak üzere, çeşitli özel kurumlarda, İBB Meslek Fabrikası FabLab, TÜBİTAK Tüsside gibi kamu kurumlarında alanımla ilgili atölye ve bilim-teknoloji kamplarında eğitmen olarak görev aldım. Günümüzün okuma yazma seferberliğinin, bilgi işlemsel düşünme yaklaşımı üzerine olması gerektiğine inanarak çalışmalarımı sürdürüyorum.

Social Share