Dr. Tülay Üstündağ

Momo Konaktaki Gizemli İnci

Eğitmen, Danışman

Atölye: Momo Konaktaki Gizemli İnci

Süre: 90 dakika

Kontenjan: 25 Kişi

Atölye Katılımcıları
• Okul öncesi, sınıf, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri
• Okul öncesi, sınıf, Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmen adayları
• Eğitmenler ve eğitim uzmanları
• Psikolojik danışmanlar ve psikolojik danışman adayları
• Rehber öğretmenler
• İlk ve orta okul yöneticileri
• Okul öncesi, ilk ve orta okul velileri

Atölyenin Özeti
Çocukların zekâ gelişiminde, okul öncesinden başlayan okuma alışkanlığının değeri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Erken yaşlarda kitaplarla tanışan çocukların, çok boyutlu düşünme becerisi ile zihinsel yetenekleri artmakta ve bu beceri onların geleceğini doğrudan etkilemektedir.

Bu atölye için üç çocuk kitabı seçilmiştir. Kitaplardaki “duyarlılık, sürdürülebilirlik, dönüşümlü ve yaratıcı düşünme, araştırmanın keyfini yaşama vb.” temalar bir etkinlik dizisiyle birbiriyle ilişkilendirilmiştir. Etkinlikler, katılımcıların özgün problem çözmelerine olanak verecek doğaçlama ve canlandırmalarla yapılandırılmıştır.

Atölye; kitaplara merak uyandırarak başlayacak, etkinlikler boyunca ilginin sürdürülmesi sağlanacak ve yaşantıların değerlendirilmesiyle bitirilecektir. Atölyede, benzer etkinlikler aracılığıyla kitaplarla tanışan çocukların okuma alışkanlığını edinme süreci ve zekâ gelişimiyle ilgili örnekler vurgulanacaktır.

Atölyenin Amacı
Çocukların çok boyutlu düşünme becerilerini ve zihinsel yeteneklerini artırmada, kitaplarla yapılan çalışmaların etkisini yordamaktır. Atölyenin bu amaca hizmet eden alt amaçları ise şöyledir:

• Doğaçlama ve canlandırmalara katılmak
• Duyarlılık
• Sürdürülebilirlik
• Dönüşümlü ve yaratıcı düşünme
• Araştırmanın keyfini yaşama

Özgeçmiş:

Tülay Üstündağ 28 Temmuz 1961 yılında Ankara’da doğdu. Sarar İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’ni bitirdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda 1988 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini aldı.

1988 ve 1991 yılları arasında KKTC’de Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğretim elemanı, 1992 ve 1995 yılları arasında TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde Program Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı. Temmuz 1995 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak çalıştı.

Kamu ve özel sektördeki kimi projelerde katılımcı, danışman ya da yürütücü, kimi projelerde de hakem kurulu üyesi oldu. Alanıyla ilgili çeşitli düzeylerde, 81 ilde ve KKTC’de; ders, kurs, festival, sunu, seminer, TV, radyo konuşmaları ve atölye çalışmalarına katıldı. Ulusal ya da uluslararası düzeyde çeşitli sertifikalar ve katılım belgeleri aldı.

Nisan 2014’ten bu yana eğitmen-danışman, program geliştirme uzmanı, yaratıcı drama lideri/eğitmeni olarak görev yapmakta, değişik meslek gruplarındaki bireylere “Eğitimde Yaratıcı Drama, Program Geliştirme, İnsan İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme, Eğitimcinin Eğitimi, Etkili Sunuş Teknikleri, Etkili İletişim Becerileri, Yaratıcı Drama Yoluyla Yaratıcılığın Ortaya Çıkarılması, Yaratıcı Dramayla İletişim vd.” dersler ya da kurslar vermektedir.

Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED), Türk Eğitim Derneği (TED), Doğa Kültürü Derneği, Eğitim Bilimleri Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, İzcilik Derneği, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği üyesidir. Bu vakıf ve derneklerin değişik projelerinde gönüllü olarak çalışmaktadır.

Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi’nin eğitmenlerinden biridir. Uğur Böcekleri Derneği’nde Mavi Uğur Böceğidir. Çağdaş Drama Derneği’nin; bir dönem Genel Sekreter Yardımcılığını, sonraki dönem de İkinci Başkanlığını yapmıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi’nin iki dönem Onur Kurulu üyesi olmuştur. Eğitim Bilimleri Derneği’nin Danışma Kurulu, Doğa Kültürü Derneği’nin Bilim ve Danışma Kurulu, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’nin Bilimsel Danışma Kurulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yazı Kurulu üyesidir.

Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü (16. Baskı), Yaratıcılığa Yolculuk (10. Baskı), Şişman Kız Tombul Teyze (2. Baskı) ve 10 Tombala Başıma Kon Kitaplarla Drama Atölyeleri kitaplarının yazarıdır. Çeşitli kitaplarda 26 bölüm yazarlığı ve 80’e yakın yayımlanmış makale, derleme, düşünce yazısı vb. vardır.

Social Share